Przydatne adresy:

Szkoła Podstawowa 385

RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 385
 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE

Konkurs Budżet Uczniowski

FORMULARZ ONLINE

HARMONOGRAM

FORMULARZ PDF

REGULAMIN