Drodzy Rodzice i Opiekunowie

Zachęcamy do dobrowolnych składek na rzecz budżetu Rady Rodziców Sp. 385

Jak co roku Rada Rodziców organizuje w klasach zbiórkę pieniędzy, której celem będzie zasilenie wydatków związanych z naszą działalnością. 

Składki na Budżet RR są dobrowolne jednak abyśmy mogli jako Rada realizować stawiane przed nami zadania przyjęliśmy sugerowaną kwotę w wysokości 100 zł za dziecko i 50 zł za każde kolejne, uczące się w naszej szkole. 

Wszystkich Państwa namawiamy gorąco do dobrowolnych wpłat na konto RR Sp. 385.
Nr konta 24 1500 1878 1218 7003 3388 0000
W tytule wpłaty należy podać klasę oraz imię i nazwisko dziecka.

Zbiórka Funduszy

Nie ma konieczności podawania nazwy fundacji. Do identyfikacji służy wyłącznie numer KRS 0000245554.Nie ma także potrzeby podawania numeru konta.

Przekazanie 1% nie wymaga samodzielnego wpłacania pieniędzy. Zadeklarowany 1% zostanie przekazany przez odpowiedni urząd skarbowy.

BARDZO WAŻNE: Proszę pamiętać, że warunkiem przekazania 1% jest terminowe złożenie zeznania podatkowego oraz wpłacenie ew. niedopłaty podatku. 

Poprzez działania Rady Rodziców wspólnie możemy zdecydować na co zostaną wykorzystane przekazane środki.

Podaruj 1% podatku na rzecz naszej szkoły !

Rozliczając deklarację PIT za ubiegły rok możecie Państwo wskazać jako odbiorcę Radę Rodziców naszej szkoły w odpowiedniej rubryce podając nasz KRS oraz  Cel szczegółowy. Należy również pamiętać o wyrażeniu zgody na przekazanie informacji dot. darczyńcy

RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 385

 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE

Przydatne adresy:

Szkoła Podstawowa 385