PROTOKÓŁ

20 września 2023

 

11 października 2023
 
8 listopada 2023
 
5 grudnia 2023
 
18 stycznia 2024
 
6 marca 2024
 
10 kwietnia 2024
 
5 maja 2024 
 
8 czewca 2024 
 
godz. 18.30, sala 114

Terminy Posiedzeń

RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 385

 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE

Przydatne adresy:

Szkoła Podstawowa 385