TELEFON W SZKOLE

Informujemy, iż uległ zmianie Status Szkoły ograniczający używanie przez uczniów telefonów komórkowych na jej terenie. Na podstawie przesłanej opinii prawnej Kuratorium Oświaty poinformowało, iż nie ma podstawy prawnej do zakazu używania telefonów komórkowych w szkole i w związku z tym zobowiązuje Dyrekcję Szkoły do wprowadzenia stosownych zmian w Statusie Szkoły. Podczas dyskusji w ramach Rady Rodziców pojawiło się wiele pomysłów, jak choćby organizacja cyklicznych spotkań w formie warsztatów, na których zwracano by uwagę na kwestię używania telefonów komórkowych w kontekście zarówno pozytywnych jak i negatywnych konsekwencji. Podjęliśmy również decyzję o wyborze grupy roboczej, która zajmie się opracowaniem planu organizacji tego typu spotkań. Chcielibyśmy, żeby uczestniczył w nich np. lekarz, rehabilitacji, który będzie mógł przedstawić konkretne fakty dotyczące wpływu telefonu na zdrowie jego użytkowników. Dodatkowo rozważamy przeprowadzenie kampanii informacyjnej na terenie szkoły (w formie plakatów) w humorystyczny sposób obrazujących problem nadmiernego korzystania z telefonów komórkowych. Podobna kampania, dotycząca zachowania czystości oraz kultury w toaletach szkolnych, miała miejsce w biegłym roku. Rada Rodziców zwróci się również do Dyrekcji Szkoły o wydanie opinii prawnej przekazanej przez Kuratorium Oświaty. Chcemy podzielić się jej treścią z resztą rodziców abyśmy wspólnie mogli przemyśleć i zastanowić nad tym w jaki sposób możemy skutecznie oddziaływać na nasze dzieci w tym temacie. 

WASZ GŁOS JEST DLA NAS WAŻNY !

Dlatego czekamy również na opinie oraz inne propozycje rodziców i opiekunów wszystkich uczniów naszej szkoły. Pamiętajcie, że możecie dzielić się nimi zarówno za pośrednictwem przedstawicieli Trójek Klasowych w Radzie jak również bezpośrednio wysyłając do nas maila umieszczonego w zakładce kontakt na naszej stronie.  

SZKOŁA BEZ PRAC DOMOWYCH

Na jednym ze spotkań Rady Rodziców jeden z jej członków zaproponował wzięcie pod rozwagę wdrożenia w naszej szkole idei rezygnacji z prac domowych, zadawanych uczniom w ramach tradycyjnego systemu edukacji. Pomysł, na pierwszy rzut oka dość rewolucyjny, jest już wdrożony w wielu szkołach, w tym również publicznych, i przynosi nadspodziewane efekty. Zachęcamy do zapoznania się z treścią wywiadu z pomysłodawcą i wdrożeniowcem tej idei, panem Jakubem Tylmanem. Propozycja analizy oraz potencjalnego wdrożenia takiego programu w naszej szkole została przekazana pod rozwagę Pani Dyrektor Danucie Krzyżanowskiej.  

LEKKI TORNISTER

W klasach 1-3 organizowana jest co roku akcja ważenia plecaków uczniów. Najniższa suma wagi wszystkich plecaków w danym oddziale wyłania zwycięską klasę. Rada Rodziców Sp. 385 współfinansowała tę akcję w tym roku i przy tej okazji zachęcamy samych uczniów do kontroli zawartości  swoich plecaków przed wyjściem do szkoły. Wystarczy tylko zweryfikować czy w plecaku znajdują się wyłącznie niezbędne rzeczy. Dyskusja w ramach spotkania Rady Rodziców potwierdziła, iż wiele dzieci nosi ze sobą książki czy ćwiczenia, których nie mają w planie lekcji danego dnia i noszą je bez potrzeby. Uczulamy również rodziców w tej kwestii i prosimy o zwracanie na to uwagi.  

KOSZULKI SZKOLNE

Rada Rodziców SP 385, bazując na Państwa uwagach dotyczących zamawiania koszulek w poprzednich latach, zdecydowała się na poszukiwanie korzystniejszego i bardziej ekonomicznego rozwiązania. Z końcem poprzedniego roku szkolnego Rada wraz z Dyrekcją Szkoły wspólnie zaaprobowały propozycję zmiany dotychczasowego producenta koszulek szkolnych. Nasze dzieci są zobowiązane nosić jednolity strój szkolny w trakcie ważnych wydarzeń szkolnych a także na lekcjach w-f. O tym stanowi Regulaminu Szkoły. Informujemy i uspokajamy jednocześnie, że proces zmiany producenta został dopiero co rozpoczęty i zakładamy, że pełna wymiana nastąpi w kolejnym roku szkolnym. Nie ma przymusu zakupu nowych koszulek w tegorocznym zamówieniu jeśli ktoś jest w posiadaniu dobrych koszulek zakupionych w zeszłym roku i dziecko z nich nie wyrosło. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na osobnej stronie.

REGULAMIN 

W celu uhonorowania klas, które w największym stopniu przyczyniają się do zaspokajania potrzeb ogółu uczniów Szkoły Rada Rodziców organizuje każdego roku Konkurs Wpłat na Fundusz Rady Rodziców. Klasy, które najlepiej wspierają zaspokajanie potrzeb ogółu uczniów szkoły podstawowej nr 385 otrzymują nagrody finansowe, w całości przeznaczone na własne cele.  Wysokość nagród finansowych w konkursie wpłat wynosi równowartość:

● 30% dokonanych wpłat dla zwycięzcy konkursu

● 20% dokonanych wpłat dla klasy - zdobywcy 2 miejsca

● 10% dokonanych wpłat dla klasy - zdobywcy 3 miejsca.

Rozstrzygnięcia (zakończenia) konkursu dokona Rada Rodziców podczas zebrania plenarnego 24 maja 2023 r. Wyniki konkursu przekażą w ramach swoich klas przedstawiciele Trójek Klasowych przy Radzie. Będą również udostępnione na naszej stronie.   

Aktualności

REGULAMIN

FORMULARZ ONLINE

FORMULARZ PDF

HARMONOGRAM

Celem BU jest rozpoznanie potrzeb uczniów, wyrobienie w uczniach umiejętności myślenia projektowego, wykorzystanie potencjału drzemiącego w dzieciach uczęszczających do Szkoły, ćwiczenie umiejętności pracy zespołowej oraz mobilizacja dzieci i młodzieży do działania.
         

BUDŻET UCZNIOWSKI jest finansowany przez Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 385 im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Projekty (tj. wypełniony formularz oraz plakat formatu A4) należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie. 

   KONKURS BUDŻET UCZNIOWSKI  

RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 385

 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE

INICJATYWY, NOWE POMYSŁY, ZAGADNIENIA

   KONKURS WPŁAT

Przydatne adresy:

Szkoła Podstawowa 385