Przydatne adresy:

Szkoła Podstawowa 385

   Konkurs Wpłat  na rok  szk. 2021/2022

   Konkurs BUDŻET UCZNIOWSKI  na rok  szk. 2021/2022

Celem BU jest rozpoznanie potrzeb uczniów, wyrobienie w uczniach umiejętności myślenia projektowego, wykorzystanie potencjału drzemiącego w dzieciach uczęszczających do Szkoły, ćwiczenie umiejętności pracy zespołowej oraz mobilizacja dzieci i młodzieży do działania.
         

BUDŻET UCZNIOWSKI jest finansowany przez Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 385 im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Projekty (tj. wypełniony formularz oraz plakat formatu A4 !!!) należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie. 

Uwaga - Zmiana harmonogramu Budżetu Uczniowskiego !  Aktualne terminy znajdziecie w załączniku.

HARMONOGRAM

FORMULARZ PDF

FORMULARZ ONLINE

REGULAMIN

Aktualności

W celu uhonorowania klas, które w największym stopniu przyczyniają się do zaspokajania potrzeb ogółu uczniów Szkoły Rada Rodziców organizuje w roku szkolnym 2021/2022 Konkurs Wpłat na Fundusz Rady Rodziców. Klasy, które najlepiej wspierają zaspokajanie potrzeb ogółu uczniów szkoły podstawowej nr 385 otrzymują nagrody finansowe, w całości przeznaczone na własne cele.  Wysokość nagród finansowych w konkursie wpłat wynosi równowartość:

● 30% dokonanych wpłat dla zwycięzcy konkursu

● 20% dokonanych wpłat dla klasy - zdobywcy 2 miejsca

● 10% dokonanych wpłat dla klasy - zdobywcy 3 miejsca.

Rozstrzygnięcia (zakończenia) konkursu dokona Rada Rodziców podczas zebrania plenarnego 02 czerwca 2021 r.

REGULAMIN