DZIĘKUJEMY ZA DOKONANE WPŁATY !!!

   STATYSTYKA WPŁAT - STAN Z DNIA 15.03.2023

W celu uhonorowania klas, które w największym stopniu przyczyniają się do zaspokajania potrzeb ogółu uczniów Szkoły Rada Rodziców organizuje każdego roku Konkurs Wpłat na Fundusz Rady Rodziców. Klasy, które najlepiej wspierają zaspokajanie potrzeb ogółu uczniów szkoły podstawowej nr 385 otrzymują nagrody finansowe, w całości przeznaczone na własne cele.  Wysokość nagród finansowych w konkursie wpłat wynosi równowartość:

● 30% dokonanych wpłat dla zwycięzcy konkursu

● 20% dokonanych wpłat dla klasy - zdobywcy 2 miejsca

● 10% dokonanych wpłat dla klasy - zdobywcy 3 miejsca.

Rozstrzygnięcia (zakończenia) konkursu dokona Rada Rodziców podczas zebrania plenarnego 24 maja 2023 r. Wyniki konkursu przekażą w ramach swoich klas przedstawiciele Trójek Klasowych przy Radzie. Będą również udostępnione na naszej stronie.   

Konkurs Wpłat

RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 385

 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE

Przydatne adresy:

Szkoła Podstawowa 385