Termin składania wniosków 
upływa 27 stycznia 2023 r. 

NAZWA PROJEKTU

CEL PROJEKTU
Po co chcecie zrealizować projekt?

OPIS PROJEKTU

Co planujecie zrobić?
Jakie działania zrealizować?

UZASADNIENIE PROJEKTU

Dlaczego chcecie to zrobić?
Dlaczego jest to ważne?

WNIOSKOWANA KWOTA

DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU

KLASA
Zaznacz klasy biorące udział
w realizacji projektu

NAZWISKA OSÓB WNIOSKUJĄCYCH

EMAIL
Podaj adresy email, na które będzie
przesyłana komunikacja

ZDJĘCIE PLAKATU PROJEKTU
Dołącz zdjęcie plakatu projektu

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Formularz Zgłoszenia Projektu Do Konkursu Budżet Uczniowski

RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 385

 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE

Przydatne adresy:

Szkoła Podstawowa 385