Przydatne adresy:

Szkoła Podstawowa 385

Formularz zgłoszenia projektu do konkursu Budżet Uczniowski

NAZWA PROJEKTU
CEL PROJEKTU
Po co chcecie zrealizować projekt?
OPIS PROJEKTU
Co planujecie zrobić?
Jakie działania zrealizować?
UZASADNIENIE PROJEKTU
Dlaczego chcecie to zrobić?
Dlaczego jest to ważne?
WNIOSKOWANA KWOTA
DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU
KLASA
Zaznacz klasy biorące udział
w realizacji projektu
NAZWISKA OSÓB WNIOSKUJĄCYCH
EMAIL
Podaj adresy email, na które będzie
przesyłana komunikacja
ZDJĘCIE PLAKATU PROJEKTU
Dołącz zdjęcie plakatu projektu
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Termin składania wniosków
upływa 24 stycznia 2022 r.