Przydatne adresy:

Szkoła Podstawowa 385

RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 385
 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE

Projekt pt.  

Mrówki w szkole oraz doposażenie pracowni biologicznej 

Autor: Arkadiusz Sędziak z kl. 8a

Opis: Projekt zakłada założenie hodowli mrówek w połączeniu z uzupełnieniem wyposażenia klasy biologicznej, między innymi o eksponaty pokazujące, np. przekrój włosa, budowę czaszki, model szkieletu, tablice edukacyjne itp. - w uzgodnieniu z opiekunem sali biologicznej Panem Piotrem Banaszkiem.

 

Projekt pt.  

Stwórzmy w szkole teatr 

Autor: Kalina Rosik i Anna Sarzyńska z kl. 6b

Opis: Projekt dotyczy stworzenia grupy teatralnej na terenie szkoły pod opieką Pani Marty Milczarek. Uczennice chcą zakupić elementy scenografii wielokrotnego użytku, makiety, dekoracje i inne rekwizyty, które mogłyby służyć uczniom szkoły przez kolejne lata.

WYNIKI konkursu : Budżet uczniowski

20 lutego 2021

Strona główna

Konkurs Budżet Uczniowski

FORMULARZ ONLINE

HARMONOGRAM

FORMULARZ PDF

REGULAMIN