Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave    Ilustracje: unsplash.com i freepik.com     Projekt i wykonanie: grafitarium.pl

Przydatne adresy:

Szkoła Podstawowa 385

Projekt pt.  

Mrówki w szkole oraz doposażenie pracowni biologicznej 

Autor: Arkadiusz Sędziak z kl. 8a

Opis: Projekt zakłada założenie hodowli mrówek w połączeniu z uzupełnieniem wyposażenia klasy biologicznej, między innymi o eksponaty pokazujące, np. przekrój włosa, budowę czaszki, model szkieletu, tablice edukacyjne itp. - w uzgodnieniu z opiekunem sali biologicznej Panem Piotrem Banaszkiem.

 

Projekt pt.  

Stwórzmy w szkole teatr 

Autor: Kalina Rosik i Anna Sarzyńska z kl. 6b

Opis: Projekt dotyczy stworzenia grupy teatralnej na terenie szkoły pod opieką Pani Marty Milczarek. Uczennice chcą zakupić elementy scenografii wielokrotnego użytku, makiety, dekoracje i inne rekwizyty, które mogłyby służyć uczniom szkoły przez kolejne lata.

WYNIKI konkursu : Budżet uczniowski

20 lutego 2021

Strona główna